ВАЖНО !!! пример за попълване на адрес ---------------------------------------------------------- ИМЕ И ФАМИЛИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresamail+ID ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fairview Industrial Park, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marsh Way , Unit 35A, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rainham , RM13 8UH --------------------------------------------------------------------------------- Моля попълвайте адресните бланки както е показано на примера .... ИМЕ ФАМИЛИЯ ... Empresamail + вашият потребителски номер .... и адрес..................................................................................................................................................................................................................................................................... ВАЖНО !!! ВАЖНО !!!

Партида номер 1607

Дата на изпращане
15 април 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
05 май 2021 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 1606

Дата на изпращане
15 април 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
05 май 2021 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 1605

Дата на изпращане
07 април 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
21 април 2021 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 1604

Дата на изпращане
07 април 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
21 април 2021 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 1603

Дата на изпращане
31 март 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
14 април 2021 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 1602

Дата на изпращане
31 март 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
14 април 2021 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 1601

Дата на изпращане
25 март 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
07 април 2021 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 1600

Дата на изпращане
25 март 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
07 април 2021 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 1599

Дата на изпращане
17 март 2021 г.
Приблизителна дата на доставка
31 март 2021 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер