ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! СМЯНА НА АДРЕС . Моля всеки незабавно да промени адреса за получаване на пратките в Лондон. Пратки на старият адрес ще бъдат получавани до 23.03.2019 . За пратки получени на старият дрес след 23.03.2019 фирмата не носи отговорност. Както и искаме да обърнем специално внимание на начина на попълване на адреса, молим всички да попълнят точно всички написани данни. Пратки с непълни данни като например имена , или потребителски номер ,както и име на фирмата може да не бъдат получени или да бъде отказано получаването поради невъзможност за разпознаване на получател. Молим попълвайте адресите по следния начин : ------------------------------------------------- Име и Фамилия ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresamail + потребителски номер ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Unit 35A, Fairview Industrial Park ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marsh Way ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rainham, Essex, RM13 8UH ------------------------------------------------------------------------------------------------------