Пратки с непълни данни !!! пратка за Кристина - от М§М получена в офис Лондон. моля свържете се с нас .