Важно! Задължително вписваите пълни данни когато правите поръчка: Например: Име и Фамилия + вашият клиентски четирицифрен номер , Empresamail LTD , 9 Nant Road , Flat A, NW2 2AL , London Или Име и Фамилия , Empresamail LTD + вашият клиентски четирицифрен номер, 9 Nant Road , Flat A, NW2 2AL , London Пратки получени с непълни данни като например непълни имена , само едно име или липсващ потребителски номер , ще бъдат задържани в офис Лондон. Пратки за регистрации които са с непълни данни като например непълни имена ( само едно име ) , липсващ или непълен адрес за получаване или телефон , ще бъдат задържани в склад Лондон докато регистрацията не бъде коригирана или допълнена . Допълнителна информация +447746471629 + Viber

Партида номер 185

Дата на изпращане
30 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
05 ноември 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 184

Дата на изпращане
30 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
05 ноември 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 183

Дата на изпращане
30 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
05 ноември 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 182

Дата на изпращане
23 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
29 октомври 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 181

Дата на изпращане
23 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
29 октомври 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 180

Дата на изпращане
23 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
29 октомври 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 179

Дата на изпращане
16 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
23 октомври 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 178

Дата на изпращане
16 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
23 октомври 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 177

Дата на изпращане
16 октомври 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
23 октомври 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер