ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! Mолим всички да попълват точно всички написани данни. Пратки с непълни данни като например имена , или потребителски номер ,както и име на фирмата може да не бъдат получени или да бъде отказано получаването поради невъзможност за разпознаване на получател. Молим попълвайте адресите по следния начин : ------------------------------------------------- Име и Фамилия ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresamail + потребителски номер ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Unit 35A, Fairview Industrial Park ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marsh Way ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rainham, Essex, RM13 8UH ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партида номер 458

Дата на изпращане
26 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
01 септември 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 457

Дата на изпращане
26 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
01 септември 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 456

Дата на изпращане
19 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
25 август 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 455

Дата на изпращане
19 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
25 август 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 454

Дата на изпращане
12 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
18 август 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 453

Дата на изпращане
12 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
18 август 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 452

Дата на изпращане
05 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
11 август 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 451

Дата на изпращане
05 август 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
11 август 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 450

Дата на изпращане
29 юли 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
04 август 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се