Важно! Задължително вписваите пълни данни когато правите поръчка: Например: Име и Фамилия + вашият клиентски четирицифрен номер , Empresamail LTD , 9 Nant Road , Flat A, NW2 2AL , London Или Име и Фамилия , Empresamail LTD + вашият клиентски четирицифрен номер, 9 Nant Road , Flat A, NW2 2AL , London Пратки получени с непълни данни като например непълни имена , само едно име или липсващ потребителски номер , ще бъдат задържани в офис Лондон. Пратки за регистрации които са с непълни данни като например непълни имена ( само едно име ) , липсващ или непълен адрес за получаване или телефон , ще бъдат задържани в склад Лондон докато регистрацията не бъде коригирана или допълнена . Допълнителна информация +447746471629 + Viber

Партида номер 212

Дата на изпращане
17 януари 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
23 януари 2018 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 211

Дата на изпращане
17 януари 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
23 януари 2018 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 210

Дата на изпращане
17 януари 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
23 януари 2018 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 209

Дата на изпращане
11 януари 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
18 януари 2018 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 208

Дата на изпращане
11 януари 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
18 януари 2018 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 207

Дата на изпращане
11 януари 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
18 януари 2018 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 206

Дата на изпращане
18 декември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
25 декември 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 205

Дата на изпращане
18 декември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
25 декември 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 204

Дата на изпращане
18 декември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
25 декември 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се