ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! СМЯНА НА АДРЕС . Моля всеки незабавно да промени адреса за получаване на пратките в Лондон. Пратки на старият адрес ще бъдат получавани до 23.03.2019 . За пратки получени на старият дрес след 23.03.2019 фирмата не носи отговорност. Както и искаме да обърнем специално внимание на начина на попълване на адреса, молим всички да попълнят точно всички написани данни. Пратки с непълни данни като например имена , или потребителски номер ,както и име на фирмата може да не бъдат получени или да бъде отказано получаването поради невъзможност за разпознаване на получател. Молим попълвайте адресите по следния начин : ------------------------------------------------- Име и Фамилия ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresamail + потребителски номер ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Unit 35A, Fairview Industrial Park ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marsh Way ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rainham, Essex, RM13 8UH ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партида номер 442

Дата на изпращане
01 юли 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
08 юли 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 441

Дата на изпращане
01 юли 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
08 юли 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 439

Дата на изпращане
24 юни 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
01 юли 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 438

Дата на изпращане
24 юни 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
01 юли 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 436

Дата на изпращане
17 юни 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
24 юни 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 435

Дата на изпращане
17 юни 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
24 юни 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 433

Дата на изпращане
10 юни 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
17 юни 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 432

Дата на изпращане
10 юни 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
17 юни 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 431

Дата на изпращане
03 юни 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
10 юни 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се