Партида номер 385

Дата на изпращане
18 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
25 февруари 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 384

Дата на изпращане
18 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
25 февруари 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 383

Дата на изпращане
18 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
25 февруари 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 382

Дата на изпращане
11 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
18 февруари 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 381

Дата на изпращане
11 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
18 февруари 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 380

Дата на изпращане
11 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
18 февруари 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 379

Дата на изпращане
04 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
11 февруари 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 378

Дата на изпращане
04 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
11 февруари 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 377

Дата на изпращане
04 февруари 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
11 февруари 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер