ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! Mолим всички да попълват точно всички написани данни. Пратки с непълни данни като например имена , или потребителски номер ,както и име на фирмата може да не бъдат получени или да бъде отказано получаването поради невъзможност за разпознаване на получател. Молим попълвайте адресите по следния начин : ------------------------------------------------- Име и Фамилия ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresamail + потребителски номер ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Unit 35A, Fairview Industrial Park ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marsh Way ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rainham, Essex, RM13 8UH ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Партида номер 1473

Дата на изпращане
21 октомври 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
28 октомври 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 1472

Дата на изпращане
21 октомври 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
28 октомври 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 1471

Дата на изпращане
14 октомври 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
21 октомври 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 1470

Дата на изпращане
14 октомври 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
21 октомври 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 1468

Дата на изпращане
07 октомври 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
14 октомври 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 1467

Дата на изпращане
07 октомври 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
14 октомври 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 468

Дата на изпращане
30 септември 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
06 октомври 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 467

Дата на изпращане
30 септември 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
06 октомври 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер

Партида номер 466

Дата на изпращане
24 септември 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
30 септември 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се