ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! СМЯНА НА АДРЕС . Моля всеки незабавно да промени адреса за получаване на пратките в Лондон. Пратки на старият адрес ще бъдат получавани до 23.03.2019 . За пратки получени на старият дрес след 23.03.2019 фирмата не носи отговорност. Както и искаме да обърнем специално внимание на начина на попълване на адреса, молим всички да попълнят точно всички написани данни. Пратки с непълни данни като например имена , или потребителски номер ,както и име на фирмата може да не бъдат получени или да бъде отказано получаването поради невъзможност за разпознаване на получател. Молим попълвайте адресите по следния начин : ------------------------------------------------- Име и Фамилия ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empresamail + потребителски номер ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Unit 35A, Fairview Industrial Park ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marsh Way ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rainham, Essex, RM13 8UH ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ПРАТКА БЕЗ ПОЛУЧАТЕЛ - получена е пратка без данни на получател - пратката садържа ластични колан/и за стягане, ако някой си разпознава поръчката моля пратете ни инфо на електронната поща

Партида номер 413

Дата на изпращане
22 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
28 април 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 412

Дата на изпращане
22 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
28 април 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 411

Дата на изпращане
22 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
28 април 2019 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 409

Дата на изпращане
15 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
22 април 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 408

Дата на изпращане
15 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
22 април 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 407

Дата на изпращане
15 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
22 април 2019 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 406

Дата на изпращане
08 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
14 април 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 405

Дата на изпращане
08 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
14 април 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 404

Дата на изпращане
08 април 2019 г.
Приблизителна дата на доставка
14 април 2019 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер