Пратки с непълни данни !!!

Партида номер 336

Дата на изпращане
22 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
29 октомври 2018 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 335

Дата на изпращане
22 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
29 октомври 2018 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 334

Дата на изпращане
22 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
29 октомври 2018 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 333

Дата на изпращане
15 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
21 октомври 2018 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 332

Дата на изпращане
15 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
21 октомври 2018 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 331

Дата на изпращане
15 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
21 октомври 2018 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 330

Дата на изпращане
08 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
15 октомври 2018 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 329

Дата на изпращане
08 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
15 октомври 2018 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 328

Дата на изпращане
08 октомври 2018 г.
Приблизителна дата на доставка
15 октомври 2018 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер