Важно! Задължително вписваите пълни данни когато правите поръчка: Например: Име и Фамилия + вашият клиентски четирицифрен номер , Empresamail LTD , 9 Nant Road , Flat A, NW2 2AL , London Или Име и Фамилия , Empresamail LTD + вашият клиентски четирицифрен номер, 9 Nant Road , Flat A, NW2 2AL , London Пратки получени с непълни данни като например непълни имена , само едно име или липсващ потребителски номер , ще бъдат задържани в офис Лондон. Пратки за регистрации които са с непълни данни като например непълни имена ( само едно име ) , липсващ или непълен адрес за получаване или телефон , ще бъдат задържани в склад Лондон докато регистрацията не бъде коригирана или допълнена . Допълнителна информация +447746471629 + Viber

Партида номер 194

Дата на изпращане
20 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
26 ноември 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 193

Дата на изпращане
20 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
26 ноември 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 192

Дата на изпращане
20 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
26 ноември 2017 г.
Статус
Получена в офиса в Лондон

Партида номер 191

Дата на изпращане
13 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
19 ноември 2017 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 190

Дата на изпращане
13 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
19 ноември 2017 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 189

Дата на изпращане
13 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
19 ноември 2017 г.
Статус
Пътува за България

Партида номер 188

Дата на изпращане
06 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
12 ноември 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 187

Дата на изпращане
06 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
12 ноември 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - раздава се

Партида номер 186

Дата на изпращане
06 ноември 2017 г.
Приблизителна дата на доставка
12 ноември 2017 г.
Статус
Пристигнала в България - изпратена по куриер